سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری