قیمت لحظه‌ای، تحلیل و پیش بینی بازار فولاد و بورس را در کانال تلگرام سراج دنبال کنید!

شماره تماس با واحد فروشفولاد آلیاژی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۵ و ۶

s۵۲۳۵

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۵۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۸,۰۶۰ تومان
s۲۴۸۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۵۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۷,۳۴۰ تومان
s۷۴۲۲

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۵

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۷,۳۴۰ تومان
s۳۷۰۵

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۸

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۸,۰۶۰ تومان
s۱۴۰۲

فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ قطر ۱۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۱,۱۴۰ تومان
s۶۹۸۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۱,۶۷۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق سیاه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

b۴۴۸۰

ورق سیاه ۱۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۹,۶۵۰ تومان
b۱۰۵۴

ورق سیاه ۱۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

۹,۶۵۰ تومان
b۴۲۱۰

ورق سیاه ۱۲ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۹,۴۵۰ تومان
b۴۵۴۳

ورق سیاه ۱۲ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۹,۴۵۰ تومان
b۱۷۶۳

ورق سیاه ۱۰ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۹,۴۵۰ تومان
b۵۱۷۱

ورق سیاه ۱۰ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

۹,۴۵۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق روغنی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

o۳۲۴۱

ورق روغنی ۰.۹ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد غرب آسیا

۱۶,۵۰۰ تومان
o۶۴۲۷

ورق روغنی ۱ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۴

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۶۴۹۴

ورق روغنی ۰.۴ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۵۲۱۰

ورق روغنی ۱.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۴

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۵۰۳۰

ورق روغنی ۰.۸ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۱۸۰۸

ورق روغنی ۰.۴ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق گالوانیزه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

g۲۵۰۹

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

شرکت ورق خودرو

تماس بگیرید
g۶۷۴۶

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

شرکت ورق خودرو

تماس بگیرید
g۹۳۳۸

ورق گالوانیزه ۲ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۴,۹۰۰ تومان
g۴۵۰۴

ورق گالوانیزه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۴,۹۰۰ تومان
g۳۲۲۶

ورق گالوانیزه ۱.۸ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۴,۸۰۰ تومان
g۶۸۵۳

ورق گالوانیزه ۱.۸ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۴,۸۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق رنگی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

c۸۰۳۹

ورق رنگی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۶۳۹۹

ورق رنگی ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ آبی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۵۳۶

ورق رنگی ۰.۷۵ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۲۳۹۷

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۱۳۹

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ نارنجی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق اسید شویی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

a۹۲۷۳

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۴۹۵۹

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۰۶۳

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۳۲۶

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۳۳۶۲

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۶۵۷۸

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشمیلگرد ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

r۱۰۵۵

میلگرد آجدار ۳۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۹۰۶۹

میلگرد آجدار ۳۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۸۵۴۴

میلگرد آجدار ۲۵ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۶۰۹۶

میلگرد آجدار ۲۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۱۲۴۷

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۸۱۶۶

میلگرد آجدار ۱۸ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشآهن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

i۴۰۳۲

تیرآهن ۲۷ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۲۷۲۸

تیرآهن ۳۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۸۳۶۱

تیرآهن ۲۲ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۲۸۷۹

تیرآهن ۲۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۹۶۲۸

تیرآهن ۱۸ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۶۹۷۴

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
IranMap

تنها نمایندگی

فولاد آلیاژی

در شرق کشور

کارشناسان فروش

رضا حساس

رضا حساس

کارشناس آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۶
الهه رمضانی

الهه رمضانی

کارشناس آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۵
امیررضا چوپانی

امیررضا چوپانی

کارشناس ورق سیاه

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۲

تحلیل و پیش بینی بازار

ما در سراج توس با بهره گیری از ربع قرن حضور فعال و مداوم در بازار فولاد و سرمایه بورس اوراق بهادار ایران، بواسطه تجارب گذشته و حضور کارشناسان خبره با دانش روز دنیا، ارائه دهنده تحلیل و پیش بینی های قابل اعتماد با آخرین تغییرات بازارهای داخلی و بین المللی می باشیم.

بدیهی است تجربه دیرینه شناخت و تحلیل بازار فولاد با استناد به تحلیل بنیادی این صنعت در فضای شفاف بورس کمکی شایان و در خور بر تصمیم گیری مبنی بر خرید و فروش فعالین این حوزه خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر
Analysis