سراج توس، اتصال زنجیره تولید و تامین آهن و فولاد صنایع و پروژهای کشور و منطقه

شماره تماس با واحد فروشفولاد آلیاژی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۸

s۹۴۲۷

فولاد کربنی CK۴۵ قطر ۲۰۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۲۲,۹۹۵ تومان
s۵۹۲۰

فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ قطر ۲۰۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۳۴,۶۷۲ تومان
s۴۱۵۰

فولاد کربنی CK۴۵ قطر ۲۰۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۲۰,۷۲۰ تومان
s۷۳۰۵

فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ قطر ۱۸۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۳۴,۶۷۲ تومان
s۱۴۵۲

فولاد کربنی CK۴۵ قطر ۱۸۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۲۰,۷۲۰ تومان
s۶۹۲۷

فولاد کربنی CK۴۵ قطر ۱۶۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۲۲,۹۹۵ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق سیاه ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۳

b۵۴۱۳

ورق سیاه ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۱۳۳۵

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۴۷۱۲

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۲۴۸۵

ورق سیاه ۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۵۴۵۵

ورق سیاه ۴ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۹۹۴۶

ورق سیاه ۶ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق روغنی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۵

o۵۶۰۵

ورق روغنی ۱.۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۷,۵۰۰ تومان
o۵۹۹۷

ورق روغنی ۱ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۷,۵۰۰ تومان
o۲۵۴۳

ورق روغنی ۰.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۹,۵۰۰ تومان
o۲۵۷۱

ورق روغنی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۶,۰۰۰ تومان
o۸۶۴۲

ورق روغنی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۷۵۰۹

ورق روغنی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۸,۰۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق گالوانیزه ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

g۷۲۴۸

ورق گالوانیزه ۰.۹ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۸,۰۰۰ تومان
g۸۸۶۱

ورق گالوانیزه ۰.۵۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

تماس بگیرید
g۴۵۰۴

ورق گالوانیزه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۶,۰۰۰ تومان
g۸۹۷۱

ورق گالوانیزه ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۹,۷۰۰ تومان
g۲۵۰۹

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

شرکت ورق خودرو

۳۱,۰۰۰ تومان
g۵۳۵۴

ورق گالوانیزه ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۸,۵۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق رنگی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

c۴۱۳۹

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ نارنجی رول

فولاد مبارکه اصفهان

۳۴,۵۰۰ تومان
c۶۳۹۹

ورق رنگی ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ آبی رول

فولاد مبارکه اصفهان

۳۴,۳۰۰ تومان
c۸۰۳۹

ورق رنگی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

۳۴,۰۰۰ تومان
c۴۵۳۶

ورق رنگی ۰.۷۵ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۲۳۹۷

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول

فولاد مبارکه اصفهان

۳۵,۸۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق اسید شویی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

a۵۷۷۴

ورق اسید شویی ۴ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۲۹۴

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۳۲۶

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۰۶۳

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۲۷۸

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۹۲۷۳

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشمیلگرد ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷-۳۰۸

r۷۱۳۴

میلگرد آجدار ۲۵ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۳,۷۵۰ تومان
r۳۴۵۸

میلگرد آجدار ۲۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۳,۷۵۰ تومان
r۳۱۳۳

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۳,۷۵۰ تومان
r۴۵۰۱

میلگرد آجدار ۱۸ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۴,۱۰۰ تومان
r۱۲۳۲

میلگرد آجدار ۱۶ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۴,۲۵۰ تومان
r۱۹۱۳

میلگرد آجدار ۱۴ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۴,۰۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشآهن ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷-۳۰۸

i۵۶۰۷

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

احرامیان یزد

۱۴,۱۰۰ تومان
i۸۴۴۱

تیرآهن ۳۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۶۲۸۵

تیرآهن ۲۷ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۷۱۶۴

تیرآهن ۲۴ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۷۲۹۲

تیرآهن ۱۸ شاخه ۱۲ متری

کوثر اهواز

تماس بگیرید
i۸۶۵۸

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

کوثر اهواز

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق قلع اندود ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۳

o۴۷۲۵

ورق قلع اندود ۰.۱۹ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۳۵۳۱

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۸۲۰۸

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۲۲۲۳

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۲۹۵۵

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۵۷۶۴

ورق قلع اندود ۰.۱۶ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
ارسال آهن آلات به تمامی نقاط ایران - بازار فولاد ایران

تنها نمایندگی

فولاد آلیاژی و قلع اندود

در شرق کشور

کارشناسان فروش


کارشناس بازرگانی آلیاژی

رضا حساس

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۷
کارشناس بازرگانی آلیاژی

الهه رمضانی

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۸
کارشناس بازرگانی ورق سیاه

امیر جمشیدی

کارشناس بازرگانی ورق سیاه

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۳
کارشناس بازرگانی ورق روغنی

مهلا مجد

کارشناس بازرگانی ورق روغنی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۵

قیمت آهن آلات


تحلیل و پیش بینی بازار


ما در سراج توس با بهره گیری از ربع قرن حضور فعال و مداوم در بازار فولاد و سرمایه بورس اوراق بهادار ایران، بواسطه تجارب گذشته و حضور کارشناسان خبره با دانش روز دنیا، ارائه دهنده تحلیل و پیش بینی های قابل اعتماد با آخرین تغییرات بازارهای داخلی و بین المللی می باشیم.

بدیهی است تجربه دیرینه شناخت و تحلیل بازار فولاد با استناد به تحلیل بنیادی این صنعت در فضای شفاف بورس کمکی شایان و در خور بر تصمیم گیری مبنی بر خرید و فروش فعالین این حوزه خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر
تحلیل و پیش بینی بازار فولاد و آهن آلات