قیمت لحظه‌ای، تحلیل و پیش بینی بازار فولاد و بورس را در کانال تلگرام سراج دنبال کنید!

شماره تماس با واحد فروشفولاد آلیاژی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۵ و ۶

s۷۷۰۰

فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ قطر ۳۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۷۴۲۲

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۵

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۹۱۴۰

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۲۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۸۶۳۱

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۱۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۱۲۲۰

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۶۶۴۷

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق سیاه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

b۱۵۰۷

ورق سیاه ۳ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
b۷۱۸۶

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
b۹۷۲۲

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
b۴۲۱۰

ورق سیاه ۱۲ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
b۹۴۲۳

ورق سیاه ۴ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
b۷۱۰۸

ورق سیاه ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق روغنی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

o۸۶۰۳

ورق روغنی ۱ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۳۹۳۹

ورق روغنی ۰.۹ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۵۱۸۲

ورق روغنی ۱.۲ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۵۰۳۰

ورق روغنی ۰.۸ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۴۳۹۵

ورق روغنی ۱.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد غرب آسیا

تماس بگیرید
o۹۴۵۶

ورق روغنی ۱.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق گالوانیزه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

g۲۶۴۹

ورق گالوانیزه ۰.۴ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

تماس بگیرید
g۲۵۰۹

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

شرکت ورق خودرو

تماس بگیرید
g۸۹۷۱

ورق گالوانیزه ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۹,۷۰۰ تومان
g۸۸۶۱

ورق گالوانیزه ۰.۵۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

تماس بگیرید
g۲۵۷۰

ورق گالوانیزه ۰.۸ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۸,۵۰۰ تومان
g۵۳۵۴

ورق گالوانیزه ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۱۹,۲۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق رنگی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

c۴۱۳۹

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ نارنجی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۲۳۹۷

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۸۰۳۹

ورق رنگی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۶۳۹۹

ورق رنگی ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ آبی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۵۳۶

ورق رنگی ۰.۷۵ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق اسید شویی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

a۲۲۹۴

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۷۷۴

ورق اسید شویی ۴ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۲۷۸

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۳۲۶

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۹۵۳۶

ورق اسید شویی ۴ م‌م ۱۲۵۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۳۳۶۲

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشمیلگرد ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

r۴۷۷۰

میلگرد آجدار ۱۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
r۳۸۵۷

میلگرد آجدار ۳۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

تماس بگیرید
r۲۰۹۵

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

تماس بگیرید
r۶۰۴۱

میلگرد آجدار ۲۸ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۶۳۸۷

میلگرد آجدار ۲۵ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

تماس بگیرید
r۶۰۹۶

میلگرد آجدار ۲۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشآهن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

i۶۴۰۷

تیرآهن ۳۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۴۵۶۳

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۶۹۷۴

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۲۸۷۹

تیرآهن ۲۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۹۹۱۰

تیرآهن ۱۲ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۱۲۵۰

تیرآهن ۳۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
IranMap

تنها نمایندگی

فولاد آلیاژی

در شرق کشور

کارشناسان فروش

رضا حساس

رضا حساس

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۶
الهه رمضانی

الهه رمضانی

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۵
امیررضا چوپانی

امیررضا چوپانی

کارشناس بازرگانی ورق سیاه

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۲

تحلیل و پیش بینی بازار

ما در سراج توس با بهره گیری از ربع قرن حضور فعال و مداوم در بازار فولاد و سرمایه بورس اوراق بهادار ایران، بواسطه تجارب گذشته و حضور کارشناسان خبره با دانش روز دنیا، ارائه دهنده تحلیل و پیش بینی های قابل اعتماد با آخرین تغییرات بازارهای داخلی و بین المللی می باشیم.

بدیهی است تجربه دیرینه شناخت و تحلیل بازار فولاد با استناد به تحلیل بنیادی این صنعت در فضای شفاف بورس کمکی شایان و در خور بر تصمیم گیری مبنی بر خرید و فروش فعالین این حوزه خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر
Analysis