قیمت لحظه‌ای، تحلیل و پیش بینی بازار فولاد را در کانال تلگرام سراج دنبال کنید!

شماره تماس با واحد فروشفولاد آلیاژی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۸

s۶۹۸۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۷۰۰۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ قطر ۱۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۷۴۲۲

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۵

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۷,۲۰۴ تومان
s۹۰۰۸

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۷,۲۰۴ تومان
s۸۳۱۷

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۴۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۷,۲۰۴ تومان
s۳۴۰۴

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۴۵

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۸,۹۷۵ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق سیاه ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۳

b۴۷۱۲

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۱۳۳۵

ورق سیاه ۲ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۵۴۵۵

ورق سیاه ۴ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۵۴۱۳

ورق سیاه ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۹۹۴۶

ورق سیاه ۶ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید
b۲۴۸۵

ورق سیاه ۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

مجتمع فولاد سبا

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق روغنی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۵

o۵۶۰۵

ورق روغنی ۱.۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۵,۰۰۰ تومان
o۲۵۷۱

ورق روغنی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۵۹۹۷

ورق روغنی ۱ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۶,۳۰۰ تومان
o۲۵۴۳

ورق روغنی ۰.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۸,۲۰۰ تومان
o۸۶۴۲

ورق روغنی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۷۵۰۹

ورق روغنی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق گالوانیزه ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

g۴۵۰۴

ورق گالوانیزه ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۴,۷۰۰ تومان
g۷۲۴۸

ورق گالوانیزه ۰.۹ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۶,۲۰۰ تومان
g۸۸۶۱

ورق گالوانیزه ۰.۵۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

تماس بگیرید
g۸۹۷۱

ورق گالوانیزه ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۸,۳۰۰ تومان
g۲۵۰۹

ورق گالوانیزه ۰.۴۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

شرکت ورق خودرو

۲۹,۲۰۰ تومان
g۲۶۴۹

ورق گالوانیزه ۰.۴ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق رنگی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

c۶۳۹۹

ورق رنگی ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ آبی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۱۳۹

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ نارنجی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۵۳۶

ورق رنگی ۰.۷۵ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۲۳۹۷

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۸۰۳۹

ورق رنگی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق اسید شویی ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۲

a۵۷۷۴

ورق اسید شویی ۴ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۲۹۴

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۳۲۶

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۰۶۳

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۵۲۷۸

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۹۲۷۳

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشمیلگرد ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷-۳۰۸

r۴۸۱۵

میلگرد آجدار ۲۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

۱۲,۵۸۰ تومان
r۱۲۸۲

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

۱۲,۵۸۰ تومان
r۶۸۸۰

میلگرد آجدار ۱۸ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

۱۲,۵۸۰ تومان
r۹۴۵۳

میلگرد آجدار ۱۶ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

۱۳,۲۸۰ تومان
r۸۱۴۵

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

آناهیتا گیلان

۱۳,۲۰۰ تومان
r۶۶۳۰

میلگرد آجدار ۱۴ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

۱۳,۲۸۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشآهن ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷-۳۰۸

i۴۵۶۳

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۲,۸۰۰ تومان
i۶۹۷۴

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۲,۸۵۰ تومان
i۲۸۷۹

تیرآهن ۲۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۲,۷۰۰ تومان
i۹۶۲۸

تیرآهن ۱۸ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۲,۷۰۰ تومان
i۸۳۶۱

تیرآهن ۲۲ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

۱۲,۷۰۰ تومان
i۴۵۶۹

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۲ متری

فایکو

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق قلع اندود ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۳

o۷۶۳۳

ورق قلع اندود ۰.۱۶ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۵۷۶۴

ورق قلع اندود ۰.۱۶ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۲۹۵۵

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۲۲۲۳

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۸۲۰۸

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
o۳۵۳۱

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آور آسیا

تماس بگیرید
ارسال آهن آلات به تمامی نقاط ایران - بازار فولاد ایران

تنها نمایندگی

فولاد آلیاژی و قلع اندود

در شرق کشور

کارشناسان فروش


کارشناس بازرگانی آلیاژی

رضا حساس

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۷
کارشناس بازرگانی آلیاژی

الهه رمضانی

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۸
کارشناس بازرگانی ورق گالوانیزه و رنگی

آناهیتا امیری

کارشناس بازرگانی ورق گالوانیزه و رنگی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۲
کارشناس بازرگانی ورق سیاه

امیر جمشیدی

کارشناس بازرگانی ورق سیاه

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۳
کارشناس بازرگانی ورق روغنی

مهلا مجد

کارشناس بازرگانی ورق روغنی

۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ داخلی ۳۰۵

قیمت آهن آلات


تحلیل و پیش بینی بازار


ما در سراج توس با بهره گیری از ربع قرن حضور فعال و مداوم در بازار فولاد و سرمایه بورس اوراق بهادار ایران، بواسطه تجارب گذشته و حضور کارشناسان خبره با دانش روز دنیا، ارائه دهنده تحلیل و پیش بینی های قابل اعتماد با آخرین تغییرات بازارهای داخلی و بین المللی می باشیم.

بدیهی است تجربه دیرینه شناخت و تحلیل بازار فولاد با استناد به تحلیل بنیادی این صنعت در فضای شفاف بورس کمکی شایان و در خور بر تصمیم گیری مبنی بر خرید و فروش فعالین این حوزه خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر
تحلیل و پیش بینی بازار فولاد و آهن آلات