نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲