سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲