نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲