نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲