سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲