نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲