نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲