نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲