نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول