نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول