نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول