نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول