سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۱۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷