سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷