نمودار قیمت ورق اسید شویی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷