قیمت ورق قلع اندود

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی

پاک کردن فیلتر
کد نام تمپر ضخامت حالت کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
o۷۶۳۳ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۶ توان آوران آسیا T۲ : T۵ رول T۲ : T۵ ۰.۱۶ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۲۹۵۵ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۷ توان آوران آسیا T۲ : T۵ رول T۲ : T۵ ۰.۱۷ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۲۲۲۳ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۷ توان آوران آسیا DR۸:DR۹ رول DR۸:DR۹ ۰.۱۷ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۵۷۶۴ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۶ توان آوران آسیا T۲ : T۵ رول T۲ : T۵ ۰.۱۶ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۸۲۰۸ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۸ توان آوران آسیا T۲ : T۵ رول T۲ : T۵ ۰.۱۸ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۳۵۳۱ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۸ توان آوران آسیا DR۸:DR۹ رول DR۸:DR۹ ۰.۱۸ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
o۴۷۲۵ ورق قلع اندود... ورق قلع اندود ۰.۱۹ توان آوران آسیا T۲ : T۵ رول T۲ : T۵ ۰.۱۹ رول توان آوران آسیا چهارمحال و بختیاری تماس بگیرید
خروجی PDF