تولید فولاد خام در آگوست ۲۰۲۱

تولید فولاد خام

به گزارش انجمن worldsteel تولید فولاد خام جهانی برای ۶۴ کشور در آگوست ۲۰۲۱ برابر با ۱۵۶٫۸ میلیون تن بوده است که در مجموع ۱٫۴ درصد در مقایسه با آگوست ۲۰۲۰ کاهش داشته است.

تولید فولاد خام بر اساس منطقه

تولید فولاد خام افریقا در اگوست ۲۰۲۱ معادل ۱٫۳ ملیون تن بوده که ۳۸٫۲ درصد نسبت به آگوست ۲۰۲۰ افزایش داشته است. آسیا و اقیانوسیه ۱۱۲٫۷ میلیون تن تولید داشته اند که ۷٫۳ میلیون تن نسبت به سال قبل کمتر بوده است. کشورهای مستقل مشترک المنافع ۸٫۸ ملیون تن تولید داشته که ۳٫۶ درصد نسبت به سال گذشته، افزایش تولید داشته‌اند. تولید ۲۷ کشور اتحادیه اروپا  ۱۱٫۶ ملیون تن و ۲۷٫۱ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. دیگر کشورهای اروپایی ۴٫۵ ملیون تن، و ۱۱٫۷ درصد بیشتر تولید داشته اند.تولیدی فولاد خام خاورمیانه، ۳٫۶ ملیون تن بوده که ۱۰٫۹ درصد بیشتر بوده است. امریکای شمالی۱۰٫۲ ملیون تن تولید داشته که ۲۴٫۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰بوده  و امریکای جنوبی ۴ ملیون تن تولید فولاد خام داشته که ۱۷٫۲ درصد بیشتر نسبت به سال قبل، بوده است.

جدول تولید فولاد خام براساس منطقه

درصد تغییر

ژانویه-اگوست ۲۰-۲۱

ژانویه- اگوست ۲۰۲۱  ملیون تن درصد تغییر اگوست ۲۰-۲۱ اگوست ۲۰۲۱ به ملیون تن منطقه
۳۰٫۳ ۱۰٫۶ ۳۸٫۲ ۱٫۳ افریقا
۸٫۵ ۹۶۶٫۳ ۷٫۳- ۱۱۲٫۷ اسیا و اقیانوسیه
۷٫۷ ۷۰٫۹ ۳٫۶ ۸٫۸ کشورهای مستقل مشترک المنافع
۲۰٫۵ ۱۰۲٫۱ ۲۷٫۱ ۱۱٫۶ ۲۷ کشور اتحادیه اروپا
۱۵٫۵ ۳۳٫۹ ۱۱٫۷ ۴٫۵ دیگر کشورهای اروپایی
۱۰٫۱ ۲۹ ۱۰٫۹ ۳٫۶ خاورمیانه
۱۹٫۲ ۷۸٫۸ ۲۴٫۴ ۱۰٫۲ امریکای شمالی
۲۴٫۹ ۳۰٫۳ ۱۷٫۲ ۴ امریکای جنوبی
۱۰٫۶ ۱۳۲۱٫۹ ۱٫۴- ۱۵۶٫۸ مجموع ۶۴ کشور

 

آمار تولید فولاد خام تعداد ۶۴ کشور و منطقه در این جدول آمده است. لازم به ذکر است که کشورها و مناطقی که در جدول فوق آمده‌اند، تقریبا ۹۸ درصد کل تولیدات فولاد خام دنیا را در سال ۲۰۲۰ را تولید کرده‌اند.

کشورهای افریقایی شامل: مصر، لیبی، افریقای جنوبی

آسیا و اقیانوسیه شامل کشورهای: استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند، پاکستان، کره جنوبی، تایوان و ویتنام

کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق شامل: بلاروس، قزاقستان، مولداوی، روسیه، اوکراین و ازبکستان

تعداد ۲۷ کشور اتحادیه اروپا

دیگر کشورهای اروپایی شامل: بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، نروژ، صربستان، ترکیه و انگلیس

خاورمیانه: ایران، قطر، عربستان صعودی، امارات متحده عربی

امریکای شمالی: کانادا، کوبا، السالوادور، گواتمالا، مکزیک و ایالات متحده امریکا

امریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا

ده کشور اول تولیدکننده فولاد دنیا

چین ۸۳٫۲ میلیون تن در اگوست ۲۰۲۱ تولید فولاد خام داشته که نسبت به اگوست ۲۰۲۰ ، ۱۳٫۲ درصد کاهش داشته است. هند۹٫۹ میلیون تن تولید داشته که نسبت به سال قبل ۸٫۲ درصد افزایش داشته است. کشور ژاپن ۷٫۹ ملیون تن تولید داشته که ۲۲٫۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایالات متحده امریکا ۷٫۵ میلیون تن، فولاد خام تولید کرده است که ۲۶٫۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰افزایش داشته است. تخمین زده می‌شود که روسیه ۶٫۳ میلیون تن تولید داشته که این رقم نسبت به سال قبل۴٫۴ درصد افزایش داشته است. در مورد کره جنوبی تخمین زده می‌شود که این کشور  ۶٫۱ ملیون تن تولید داشته که این رقم  ۶٫۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. تخمین زده می‌شود که آلمان ۳ میلیون تن تولید داشته که با  ۶٫۷ درصد افزایش همراه بوده است. ترکیه با  ۳٫۵ ملیون تن ۷٫۱ درصدد نسبت به سال قبل پیشرفت داشته است. برزیل ۳٫۱ میلیون تن تولید داشته که ۱۴٫۱ درصد از سال پیش بیشتر بوده است. تخمین زده می‌شود که ایران ۲٫۵ میلیون تولید داشته که ۸٫۷ درصد از سال قبل بیشتر بوده است.

ده کشور برتر تولید کننده فولاد خام جهان

درصد تغییر ژانویه-اگوست ۲۰-۲۱ ژانویه-اگوست ۲۰-۲۱

ملیون تن

درصد تغییر اگوست ۲۰-۲۱ اگوست ۲۰-۲۱

ملیون تن

نام کشور
۵٫۳ ۷۳۳ -۱۳٫۲ ۸۳٫۲ چین
۲۵٫۶ ۷۷٫۷ ۸٫۲ ۹٫۹ هند
۱۷ ۶۴ ۲۲٫۹ ۷٫۹ ژاپن
۱۹٫۵ ۵۷٫۱ ۲۶٫۸ ۷٫۵ امریکا
۷٫۷ ۵۰٫۸ ۴٫۴ ۶٫۳    تخمینی روسیه
۸٫۴ ۴۷٫۵ ۶٫۲ ۶٫۱    تخمینی کره جنوبی
۱۷٫۴ ۲۶٫۷ ۶٫۷ ۳       تخمینی آلمان
۱۶٫۷ ۲۶٫۶ ۷٫۱ ۳٫۵ ترکیه
۲۰٫۹ ۲۴٫۱ ۱۴٫۱ ۳٫۱ برزیل
۹٫۷ ۲۰٫۴ ۸٫۷ ۳٫۵    تخمینی ایران

 

منبع   https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/august-2021-crude-steel-production.html

 

مطالب مرتبط