نمودار قیمت ورق قلع اندود ۰.۱۶ توان آور آسیا T۲ : T۵ رول