نمودار قیمت میلگرد آجدار ۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری