سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری