سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری