سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۳۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۳۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری