سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری