سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری