سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری