سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری