نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری