سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری