سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری