نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری