نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری