سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری