سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری