نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری