نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۶ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری