سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۶ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۶ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری