سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری