سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری