نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۴ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری