سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۴ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۴ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری