نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری