سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری