سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری