نمودار قیمت ورق روغنی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲