نمودار قیمت ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲