سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲