سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴

نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴