نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲