نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲