نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲